Wat kan er gedaan worden door het gedrag in de bestuurskamer te verbeteren? | The boardroom

Krachtig gedragsbeheer moet het verschil maken. Indien een CEO en beslist bestuursvoorzitter bijvoorbeeld een hoog niveau van vertrouwen en onderling vertrouwen hebben, moeten zij eerder “wolken aan de horizon” eerder plus meer openlijk met mekaar delen plus samenwerken vanwege prestatievermindering erbij voorkomen. En wanneer individuele bestuursleden openhartig en opbouwend kunnen uitkomen, maar op een gezonde, sceptische plus uitdagende manier zonder angst voor vergelding of emotionele reacties, worden betere beslissingen genomen in de langetermijnbelangen betreffende de organisatie. Er zijn een hoeveelheid strategieën deze een organisatie kan bedienen om de gedrag met bestuurders wanneer individu en als collectief te herzien. Sommige daarvan zijn:

  • “Rekruteren voor karakter en trainen voor competentie. ” Vaak benaderen besturen het nomineren van bestuurskandidaten andersom – ze zoeken naar bestaande competenties bij specifieke vaardigheden tijdens de nominatieproces board-room.nl en proberen hun karakter vorm te aanreiken zodra de directeur ben benoemd. Een bestuurder kan zeer bekwaam zijn boven een bepaalde competentie maar toch arm van karakter en gedrag. En het is mogelijk om een directeur te trainen in de vaardigheden die nodig zijn aan een bestuurspositie – het is bijna onmogelijk om erbij trainen voordat karakter zodra iemand al op jij bord zit.
  • Zorg voordat een governancestructuur die gedrags- en karakteraspecten in de benoemingsproces zal vergemakkelijken. Dat houdt boven dat toekomstige bestuurders, benoemingsorganen en comités worden voorzien van duidelijke verwachtingen rond bestuurskamergedrag, behalve specifieke gegevens over een rollen plus verantwoordelijkheden met een bestuurder.
  • Zorg ervoor dat gedrag en karakter percentage uitmaken van het jaarlijkse evaluatieproces. Het meeste besturen ondergaan nu een jaarlijks evaluatieproces. Door vragen in de evaluatie bij plaatsen aangaande het gedrag van het directie, relaties en aspecten van de karakter, zullen dit dezelfde licht schijnen op dit problemen in uw directiekamer en een mechanisme verstrekken om een dialoog met te starten over hoedanig ze bij te lossen.
  • Zorg dat een sector van het trainingsbudget van het bord besteed werd aan soft skills – niet enkel aan ‘harde’ structurele en procesvaardigheden.
  • Informeer potentiële en bestaande bestuurders over de gedragsverwachtingen van het bestuursmandaat. Dit houdt onder meer in datgene deze elementen worden opgenomen in de taakomschrijving voor bestuurders.
  • Bepaal beslist optimale competentie en gedragsmatige mix voor uw bord.
  • Gebruik hulpmiddelen om de karakter en het gedrag van toekomstige en bestaande bestuurders erbij bepalen. Daar zijn een reeks van dit soort tools beschikbaar bij de markt. (Zie hieronder: wat bestaan enkele hulpmiddelen plus middelen deze borden inslikken helpen het gedrag van de directie te herzien? )

management board

We willen ieder naar dezelfde bestuursvergadering gaan waar een groep bekwame mensen kwesties bespreekt en elkaar met constructieve manieren uitdaagt om beslissingen aardig te keuren voor u welzijn met de organisatie. Het bord is dezelfde team en bestaat net als allemaal andere uit individuen bij hun eigen stijlen, attitudes en gedrag. Een juiste leerstoel zullen dit herkennen en ernaar streven het beste uit elk bestuurslid naar voren te halen. Er kunnen ook momenten zijn dat ze conflicten of beroerd gedrag in uw bestuurskamer moeten beheren. We hebben een paar tips gegeven over hoe om erbij gaan aan bepaalde specifieke gedragingen die u op bestuursvergaderingen kunt tegenkomen. Een van een beste manieren om goed gedrag aan te moedigen is sinds een gedrags code te bezitten voor bestuursleden waar iedereen zich aanmeldt. Het gebruiken van een gedragscode die is afgestemd op het waarden van de organisatie helpt een toon betreffende de top te zetten en beïnvloedt de cultuur van de organisatie bij een positieve manier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *